Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό

Mε την πρόθεση να (ξανα-)γράψουμε ένα “λεξικό” συνεπές με τον χρόνο και τον χώρο παραγωγής του, το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό αποτελεί μία προσπάθεια να παλέψουμε με τις έννοιες και τις ορολογίες, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της καθημερινότητας, της θεωρίας, της πολιτικής και του πολιτισμού αντί απλώς να δεχτούμε τη μία και κυρίαρχη χρήση τους. [...]

Read More...

The budding, Μαρίνα Βελησιώτη, 2018

 

 

Το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό επιχειρεί τη δημιουργία κοινής ορολογίας με στόχο τη χαρτογράφηση ενός δικτύου μη καθαρά ή και υπέρ προσδιορισμένων εννοιών και την ανάλυση αυτών με αναφορές σε διεπιστημονικά πεδία, ανεπίσημη γλώσσα, προφορικές παραδόσεις αλλά και συλλογικά αφηγήματα.

Το λεξικό θα εξελιχθεί στο διευρυμένο θεματικό πλαίσιο των Κοινών και κάποιοι από τους όρους που θα περιλαμβάνονται είναι (το) Άτυπο, (το) Ανεπίσημο, (η) Καθημερινότητα, (η) Αυτοματοποίηση, (τα) Πρωτόκολλα, (η) Αν/ασφάλεια και (η) Ταυτότητα.

Με την πρόθεση να (ξανα-)γράψουμε ένα “λεξικό” συνεπές με τον χρόνο και τον χώρο παραγωγής του, το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό αποτελεί μία προσπάθεια να παλέψουμε με τις έννοιες και τις ορολογίες, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της καθημερινότητας, της θεωρίας, της πολιτικής και του πολιτισμού αντί απλώς να δεχτούμε τη μία και κυρίαρχη χρήση τους.

Καταστρέφοντας τη μονόπλευρη και στερεοτυπική αντίληψη λέξεων και εννοιών, το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό επιχειρεί τη δημιουργία μιας κοινής ορολογίας στα ελληνικά για όσους θέλουν να συνομιλήσουν κατοικώντας (σ)τα κοινά.